ماجرای تاسیس FARZAD GAME

نقطه شروع
تاسیس گروه

ماجرای تاسیس FARZAD GAME

وقتی من (فرزاد شریفی) کلاس هفتم بودم.مدیر مدرسه جناب آقای فیروزی ، روز های پنجشنبه کلاس های تقویتی برای بچه ها تشکیل دادند. در بین کلاس های تقویتی کلاس کامپیوتر بهترین کلاس برای من بود. چون من علاقه زیادی به کامپیوتر و رایانه داشتم. در کلاس کامپیوتر جناب آقای یوسفپور کار با نرم افزار آتو پلی را به ما یاد میداد. من هم با استفاده از مطالبی که ایشان یاد میدادند یک نرم افزار درست کردم که خیلی مورد توجه معلیمین وافراد حاضر در مدرسه قرار گرفت.
بعد از آقای یوسف پور ، جناب آقای نوروزی انیمیشن سازی را به ما یاد میدادند، که بنده از همان جلسه اول خودم را ثابت کردم. طوری که آقای نوروزی مدیر مدرسه را خبر کرد و طراحی من را به مدیر مدرسه نشان داد.
جالب بود بدانید که همه فکر می کردند که من به کلاس های خصوصی رفتم و مدرک کامپیوتر دارم.
وقتی من به آنها گفتم که این استعداد را از بچگی داشتم و به هیچ کلاسی نرفتم آهنها خیل تعجب کردند. و این قوت قلبی شد برای آغاز فعالیت حرفه ای من.

تا یک هفته بعد از اتمام امتحانات خرداد ماه ، من هنوز سرگرم انیمیشن سازی بودم. تا اینکه پسر خاله ام گفت می خواهد بازی سازی یاد بگیرد. من هم گفتم چرا تا الان به فکر بازی سازی نیافتاده بودم؟
از همان روز شروع به تحقیق درباره بازی سازی و برسی انواع انجین ها کردم. تا اینکه بعد از 3 روز شروع به آموزش دیدن کردم و از هفته بعد شروع به ساخت بازی های ابتدایی کردم. در تاریخ 10/05/1398 به دانش کافی رسیده بودم و FARZAD GAME را تاسیس کردم.

FARZAD GAME چیست؟

FARZAD GAME چیست؟
حوضه فعالیت گروه
عضویت در تیم

FARZAD GAME چیست؟

FARZAD GAME در واقع گروهی است که در حوضه فعالیت های رایانه ای کار می کند.

FARZAD GAME در حوضه های:
-ساخت بازی
-ساخت انیمیشن
-طراحی کاراکتر
-ساخت موسیقی
-و...
فعالیت می کند.

منتظر شما هستیم.
شما هم می توانید در گروه ما حضور داشته باشید.
برای درخواست عضویت در تیم به info@farzadgame.ir ایمیل بزنید.